Panerių g. 20, Vilnius Savanorių pr. 166, Kaunas

Vykdomos bankroto procedūros


Vilniaus taupomoji kasa, BKB

Įmonės kodas: 112040690
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Nutarties iškelti bankroto bylą data: 2014-02-07

 

 

Bankrutuojančios KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratorius – UAB  „Verslo konsultantai“
Kontaktinis asmuo – bankroto administratoriaus padėjėja, teisininkė Milda Česonytė
Tel. +370 654 56 307
El. p. milda@administravimas.lt

Dažniausiai užduodami klausimai KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ nariams ir klientams


 • 2014-12-29 2012-12-29

   Gerbiami Klientai,

   Informuojame, kad:                

   • 2015 m. sausio 1 d. paskolos litais bus automatiškai ir nemokamai perskaičiuotos į eurus pagal oficialų euro ir lito keitimo kursą.
   • Paskolos sutartyse numatytos sąlygos ir finansiniai įsipareigojimai po euro įvedimo nesikeis, tad dokumentų persirašyti nereikės.
   • Paskolos sutartyse ir jų prieduose esančios nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurą, taikant nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 1 EUR = 3.4528 Lt, suapvalinus galutinę sumą iki dviejų skaičių po kablelio.
   • Paskolos įmokos ir mokesčiai, kurie iki euro įvedimo buvo mokami litais, nuo 2015 m. sausio 1 d. bus mokami eurais. Įmokų mokėjimų grafikai bus rodomi eurais.
   • Pradelsti mokėjimai litais bus perskaičiuoti į eurus ir po euro įvedimo bus mokami eurais.
   • Klientas, pageidaujantis kredito įmokų mokėjimo grafiko, perskaičiuoto į eurus, turi kreiptis į kredito uniją.

 • 2014-10-06 2014-10-06

   B KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ administratorius UAB „Verslo konsultantai“, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 22 str. 1 d., 2014 m. spalio 10 d. šaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą. Administratorius, siekdamas informuoti kreditorius apie kredito unijos būklę, finansinius rodiklius bei administratoriaus atliktus veiksmus, savo iniciatyva kreditoriams parengė B KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto proceso apžvalgą.

   Susipažinti su apžvalga galite paspaudę šią nuorodą: Bankroto proceso apžvalga VTK I KS


 • 2014-04-07 2014-04-07 Vilniaus taupomoji kasa

   2014 m. balandžio 7 d. įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“. Nutartimi nustatytas dviejų mėnesių (iki 2014 m. birželio 6 d.) nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminas kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

   BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditoriai savo finansinius reikalavimus kartu su jų pagrįstumą įrodančiais dokumentais bankroto administratoriui turi pateikti iki 2014 m. birželio 6 d. imtinai. Kreditorių reikalavimai, kurie buvo pateikti pažeidus nustatytą terminą, bus priimti tvirtinti, tik nurodžius svarbias termino praleidimo priežastis.

   Reikalavimai ir jų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai pateikiami bankroto administratoriui UAB „Verslo konsultantai“, adresu: Savanorių pr. 166, LT-44149 Kaunas.


 • 2014-02-10 2014-02-10 Vilniaus taupomoji kasa

   Dėl informacijos gavimo

   Klientams aktuali naujausia informacija dėl bankrutuojančios KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ teikiama telefonu +370 654 56 307 ir bankroto administratoriaus interneto svetainėje.

   Dėl paskolų įmokų mokėjimo

   Bankrutuojančios KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ paskolų (įskaitant ir mokėjimo kortelių kreditų) gavėjai įmokas už paskolas turi mokėti įprasta tvarka. Įmokas už paskolas reikia mokėti į tokias sąskaitas:

   LT55 5010 0000 1400 0620 – unijos sąskaita, esanti KB „Lietuvos Centrinė Kredito unija“. Įmokas galima mokėti litais ir eurais;

   LT32 7300 0100 4180 7256 – unijos sąskaita, esanti AB „Swedbank“. Įmokas galima mokėti litais, eurais ir doleriais.

   Primename, kad abiem atvejais įmokos gavėją reikia nurodyti bankrutuojančią KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“, juridinio asmens kodas 1120 40690. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti paskolos gavėjo vardą, pavardę (arba įmonės pavadinimą ir kodą), ir paskolos arba kreditinės kortelės sutarties numerį.

   Dėl indėlių draudimo išmokos

   VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, vadovaudamas draudėjo pateiktais duomenimis, reikalingais draudimo išmokoms apskaičiuoti, bankrutuojančios KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ indėlininkams priklausančias draudimo išmokas pervedė į „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialą. Kreipkitės į šį banką dėl Jums priklausančios draudimo išmokos.

   Draudimo išmokų gavėjams, kurie jau yra „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo klientai, lėšos bus automatiškai įskaitytos į turimą sąskaitą.

   Indėlininkai, kurie pradėjus išmokėti lėšas neturi sąskaitos „Danske Bank A/S“ Lietuvos filiale, galės ją atsidaryti atvykę į banko skyrių ir po to valdyti lėšas einamojoje sąskaitoje įprastais būdais. Papildomi mokesčiai už išmokų mokėjimą nebus taikomi.

   Dėl pajinių įnašų grąžinimo

   Pajininkai, iškėlus bankroto bylą kredito unijai, turės teisę gauti kredito unijos turto dalį proporcingą pajinio įnašo dydžiui tik tuo atveju, jeigu bus atsiskaityta su visais Kredito unijos kreditoriais pagal LR Kredito unijų įstatymo 76 str. nustatytą tvarką.

   Pažymime, kad „VĮ Indėlių ir investicijų draudimas“ draudžia tik indėlio sumą.


 • 2014-02-07 2014-02-07 Vilniaus taupomoji kasa

   2014 m. vasario 7 d. Vilniaus apygardos teismas kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ (j.a.k. 1120 40690, buveinė Konstitucijos pr. 15, Vilnius) nutarė iškelti bankroto bylą (civilinės bylos Nr. B2-3304-781/2014).

   Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“ (j.a.k. 3001 07165, buveinė Savanorių pr. 166, Kaunas, tel. (8 37) 201 433, faks. (8 37) 261 122, taupomojikasa@administravimas.lt).


 • 2014-01-18 2014-01-18 Vilniaus taupomoji kasa

   Gerbiamieji kredito unijos nariai ir klientai, „Vilniaus taupomoji kasa“ nebeturi teisės teikti finansinių paslaugų, nes pripažinta nemokia ir atšaukta jos veiklos licencija.

   Kredito unijos indėlininkams bus išmokamos indėlių draudimo išmokos pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą. Išmoka klientui turi būti išmokama per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos (2014 m. sausio 17 d.), t. y. iki vasario 14 d. Šį terminą galima pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo darbo dienų (iki vasario 28 d.).

   Apie draudimo išmokų mokėjimo laiką ir vietas bus paskelbta papildomai.

   Išsamesnę informaciją teikia Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU): telefonu 8 800 00030 (darbo dienomis – nuo 8 val. iki 19 val. darbo dienomis, 2014 m. sausio 18 d. ir sausio 19 d. – nuo 9 val. iki 18 val.); svetainėje www.lku.lt.

   Informaciją apie Lietuvos banko sprendimus galite sužinoti www.lb.lt arba darbo valandomis paskambinę telefonu (8 5) 268 0068.

   Informaciją apie indėlių draudimą rasite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ svetainėje (www.iidraudimas.lt) arba darbo valandomis paskambinę telefonu (8 5) 213 56 57.